Montáž a instalace satelitů

Montáž satelitních kompletů ,ladění a zprovoznění zakoupených TV máme zajištěn smluvním partnerem.