Odvoz starého spotřebiče

Odvoz vysloužilého spotřebiče na sběrný dvůr je zdarma za podmínek, že bude nachystán před prvními uzamykatelnými dveřmi.